ประกาศเผยแพร่แผนการจ้าง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2562 จำนวนเงิน 4,400,000.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้าง ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2562  จำนวนเงิน  4,400,000.-บาท
Continue reading »

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฐานรากตู้คอนเทนเนอร์และพื้นทางเดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานฐานรากตู้คอนเทนเนอร์และพื้นทางเดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Continue reading »