กุมภาพันธ์ 4, 2015

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการ ระบบแสงสว่างถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1 งาน

2015-02-04_01JB 2015-02-04 […]
ตุลาคม 13, 2014

ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2, 5 และ 6 จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุง […]
ตุลาคม 13, 2014

ประกาศร่าง TOR งานปรับปรงสำนักงานผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน

ประกาศร่าง TOR งานปรับปรงส […]
กันยายน 19, 2014

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จ้างเช่ารถราชการ (รถตู้สัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 2 คัน และจ้างเช่ารถราชการ (รถเก๋งสัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 3 คัน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TO […]
สิงหาคม 26, 2014

ประกาศพิจารณา TOR งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร (กองกลาง) ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557

ประกาศพิจารณา TOR งานจ้างเ […]
กุมภาพันธ์ 18, 2014

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การซื้อวัสดุอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง

1.      ชื่อโครงการ     วั […]
กุมภาพันธ์ 18, 2014

ประกาศพิจารณาร่าง TOR การซื้อวัสดุอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กุมภาพันธ์ 12, 2014

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปรับอากาศ อาคารวิทยบริการ ระยะที่ 2 (ชั้น 2) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000.- บาท

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่า […]
กุมภาพันธ์ 12, 2014

ร่างประกาศขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,771,000.- บาท

ร่างประกาศขอบเขตของงาน TOR […]
ธันวาคม 18, 2013

จัดซื้อครุภัณฑ์ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ตามที่ สานักวิทยบริการและเ […]