Home » Posts tagged "TOR"

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จ้างเช่ารถราชการ (รถตู้สัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 2 คัน และจ้างเช่ารถราชการ (รถเก๋งสัญญาเช่า 5 ปี) จำนวน 3 คัน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวด...
Continue reading »

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปรับอากาศ อาคารวิทยบริการ ระยะที่ 2 (ชั้น 2) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000.- บาท

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ ร...
Continue reading »