เช่า

ธันวาคม 17, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพัสดุจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 28, 2019

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) วงเงิน 6,669,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 22, 2019

ร่างประกาศเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 20, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าราชราชการ จำนวน 5 คัน

พฤศจิกายน 11, 2019

ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้ จำนวน 3 คัน และรถเก๋ง จำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตุลาคม 2, 2018

ประกาศราคากลางงานเช่าสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารของกองคลัง ราคากลาง 316,431.52 บาท

ประกาศราคากลางงานเช่าสถานท […]
มิถุนายน 13, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 16, 2018

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมคนขับ จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 15, 2018

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน ๑๐ คัน (รถตู้จำนวน ๘ คัน และรถเก๋งจำนวน ๒ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 9, 2018

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 10 คัน (รถตู้จำนวน 8 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]