เครื่อง

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ  เครื่องควบคุมเสียงสำหรับการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 270,000.-บาท

สิงหาคม 22, 2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องควบคุมเสียงสำหรับการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
มกราคม 11, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
ตุลาคม 19, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
ตุลาคม 10, 2016

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท (ครั้งที่ 2)

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื […]
ตุลาคม 10, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์เ […]
กันยายน 8, 2016

ประกาศราคากลางเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,800,000.-บาท

ประกาศราคากลางเครื่องพิมพ์ […]
กันยายน 8, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่างวิจารณ์เครื่องพิ […]
สิงหาคม 19, 2016

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
สิงหาคม 19, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ 19-26 ส.ค.59)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 14, 2015

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วงเงิน 3,337,000.- บาท