เครื่องพิมพ์

มีนาคม 14, 2017

ประกาศราคากลางเครื่องพิมพ์ Color LaserJet จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 133,750 บาท

มกราคม 5, 2017

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,800,000.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายก […]
มกราคม 5, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]