เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

มีนาคม 20, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
กุมภาพันธ์ 5, 2019

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
กุมภาพันธ์ 5, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
กรกฎาคม 20, 2018

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง วงเงิน 1,200,000.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับป […]
มิถุนายน 29, 2018

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิ […]
มีนาคม 20, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 98 เครื่อง เป็นเงิน 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
มีนาคม 13, 2018

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 98 เครื่อง วงเงิน 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภ […]
มีนาคม 13, 2018

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายกาย เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 98 เครื่อง วงเงิน 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
กันยายน 5, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 ชุด วงเงิน 150,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
กันยายน 5, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 ชุด วงเงิน 150,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]