เครือข่าย

ตุลาคม 9, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตุลาคม 2, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
ธันวาคม 26, 2017

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
เมษายน 5, 2016

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ราย […]
มกราคม 29, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,749,450.- บาท

รายการ ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบ […]
มกราคม 8, 2016

(ยกเลิก) ประกาศร่างประชาพิจารณ์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท

(ยกเลิก) ประกาศร่างประชาพิ […]
กรกฎาคม 6, 2015

ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,749,450.- บาท

ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข […]
มิถุนายน 10, 2015

ประกาศประกวดราคารายการ ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 5,000,000.- บาท

ประกาศประกวดราคารายการ ระบ […]
เมษายน 21, 2015

รายการ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,350,000.- บาท

รายการ อุปกรณ์ป้องกันการบุ […]
เมษายน 1, 2015

ประกาศสอบราคา รายการ ชุดทดสอบระบบเครือข่ายและเครื่องเชื่อมไฟเบอร์ออฟติกระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 581,600.- บาท

รายการ ชุดทดสอบระบบเครือข่ […]