อุปกรณ์

สอบราคาจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จำนวน 3 รายการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 .

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2549-4472 ในวันเวลา และราชการ (9.00-16.00 น.)

สอบราคาจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จำนวน 3
84.5 KiB
94 Downloads
Details

 

มกราคม 20, 2015

สอบราคาจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จำนวน 3 รายการ

สอบราคาจัดซื้อชุดแข่งขัน ช […]
มกราคม 13, 2015

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างพาสติกแข็งและหนาสำหรับการทดสอบ จำนวน 1 เครื่อง

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
มกราคม 13, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างพาสติกแข็งและหนาสำหรับการทดสอบ จำนวน 1 เครื่อง

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
สิงหาคม 16, 2014

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม CAD/CAM

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
สิงหาคม 16, 2014

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
สิงหาคม 15, 2014

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
สิงหาคม 1, 2014

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม CAD/CAM จำนวน 1 ระบบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้ว […]
สิงหาคม 1, 2014

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม CAD/CAM จำนวน 1 ระบบ (วิจารณ์ 1 ส.ค.57- 7 ส.ค.57)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้ว […]
สิงหาคม 1, 2014

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้ว […]
สิงหาคม 1, 2014

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ (วิจารณ์ 1 ส.ค.57 – 7 ส.ค.57)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้ว […]