อุปกรณ์

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์  รายการ  ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด วงเงิน 1,769,300.- บาท

 

 

ธันวาคม 1, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด วงเงิน 1,769,300.- บาท

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ธันวาคม 1, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเขียนแบบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 400 ชุด วงเงิน 1,769,300.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
พฤศจิกายน 9, 2015

จ้างคนงานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ให้บริการ

ชื่อโครงการ จ้างคนงานทำควา […]
กุมภาพันธ์ 24, 2015

ราคากลางครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center จำนวน 1 ชุด วงเงิน 750,000.- บาท

ราคากลางครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำ […]
กุมภาพันธ์ 24, 2015

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าหลักสำหรับห้อง Data Center จำนวน 1 ชุด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุป […]
กุมภาพันธ์ 18, 2015

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 475,000.- บาท

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ อุ […]
กุมภาพันธ์ 18, 2015

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุป […]
กุมภาพันธ์ 10, 2015

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
มกราคม 28, 2015

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ ราคากลาง 3,000,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
มกราคม 28, 2015

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TO […]