อาคาร

พฤษภาคม 16, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการ อาคารปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 24,000,000.- บาท

มิถุนายน 18, 2018

ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,900,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤษภาคม 21, 2018

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤษภาคม 21, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 9, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,554,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
สิงหาคม 22, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยฯ ๑๓ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
สิงหาคม 21, 2017

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภู […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทาคว […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00์ตารางเมตร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาควา […]
สิงหาคม 17, 2017

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงอาคารหอพักฝึกอบรม จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 1,926,926.97 บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับ […]