หนังสือพิมพ์เก่า

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

…………………………………

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะทำการจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่า โดยเป็นหนังสือพิมพ์เก่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561  โดยวิธีตกลงราคา/กิโลกรัม/ตามน้ำหนักและประเภทของเอกสาร

ผู้ประสงค์ที่จะรับซื้อหนังสือพิมพ์เก่าข้างต้น  ให้ติดต่อขอรับรายละเอียดและเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. และจะทำการพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคา  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องจ่ายเงินให้ครบถ้วนทันที  หากไม่สามารถจ่ายเงินได้  ทางราชการจะพิจารณาขายให้กับรายถัดไปที่เสนอราคารองจากผู้เสนอราคารายแรก  และจะต้องนำวัสดุนั้นไปจากสถานที่เก็บวัสดุทันที  มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

โทร. 0-2549-3078

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า (46.4 KiB, 34 downloads)
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
กุมภาพันธ์ 28, 2018

การจำหน่าย หนังสือพิมพ์เก่า และหนังสือเก่า

การจำหน่าย หนังสือพิมพ์เก่ […]
มกราคม 21, 2016

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการขายหนังสือพิมพ์เก่า

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโ […]
กุมภาพันธ์ 3, 2015

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการขายหนังสือพิมพ์เก่า

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโ […]