สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,189.48 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เป็นเงิน 150,189.48 บาท ราคา/หน่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
68.2 KiB
165 Downloads
Details
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 27, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 27, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
กันยายน 12, 2014

ราคากลางบำรุงรักษาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้อง SERVER ขนาด 144,200 บีทียู ยี่ห้อ STULA รุ่น ASD431A จำนวน 1 ชุด

ชื่อโครงการ บำรุงรักษาระบบ […]
กรกฎาคม 9, 2014

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน […]
มิถุนายน 17, 2014

ประกาศราคากลาง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน […]
มิถุนายน 9, 2014

ประกาศ มทร.ธัญบุรี การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มีนาคม 12, 2014

ประกาศราคากลางวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชื่อโครงการ     วัสดุ จ […]
มกราคม 15, 2014

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2,000 ชุด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทค […]