สำนักงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ระบบสื่อสารภายในสำนักงานแบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

สิงหาคม 16, 2017

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบสื่อสารภายในสำนักงานแบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศพิจารณาร่างวิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบสื่อสารภายในสำนักงานแบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 15,000,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.60 – 21 ส.ค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มกราคม 12, 2017

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,169,700.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 7 ชุด วงเงิน 4,200,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศร่างวิจาร์ณรายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ วงเงิน 3,169,700.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มีนาคม 14, 2016

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์สำนักงานประจำชั้น 4 อาคาร 4 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,914,012.76 บาท

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ รายก […]
ธันวาคม 4, 2015

ประกาศสอบราคา รายการ ครุภัณพ์สำนักงาน อาคาร 1 จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,502,988.56 บาท

ประกาศสอบราคา รายการ ครุภั […]
มิถุนายน 26, 2015

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 งาน ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มิถุนายน 26, 2015

ประกาศจ้างปรับปรุงสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 ห้อง ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศสอบราคา ด้วย มหาวิทย […]
มิถุนายน 3, 2015

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,877,500.- บาท

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]