สะอาด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 9,600,000 บาท
ประกาศเผยแพร่แผน

สิงหาคม 16, 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
สิงหาคม 22, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยฯ ๑๓ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00์ตารางเมตร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาควา […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 2,880,000 บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บ […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 9,006,000 บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาท […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาทำความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาท […]
พฤศจิกายน 10, 2016

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา

ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียง […]
ตุลาคม 17, 2016

ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลาง จำนวน 1 งาน ราคากลาง 825,000.- บาท

ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำค […]
กันยายน 23, 2016

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย 12 อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 7,791,663.- บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำค […]
กันยายน 23, 2016

ประกาศร่างวิจารย์ รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย 12 อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารย์ รายการ จ […]