สอบ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-25494118 0-2549-4116 0-2549-4132-33 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น.
(เวลาราชการ) หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.rmutt.ac.th และ www.qprocurement.go.th
2017-08-21_sb1

สิงหาคม 21, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตงานข่ […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน์ชั้นที่่1-4และอาคารปฏิบัติการพิมพ จำนวน 1งาน พื้นที่์15,471.00์ตารางเมตร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทาควา […]
มิถุนายน 7, 2017

จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายใ […]
เมษายน 19, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บข […]
กุมภาพันธ์ 1, 2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 1,276,500.-บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
ธันวาคม 21, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรจุและเก็บผลิตภัณฑ์โรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,572,900.- บาท

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ร […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตสีดำ พร้อมปักโลโก้ จำนวน 2,200 ตัว

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตเสื้อ […]
พฤศจิกายน 8, 2016

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เก้าอี้ฟังคำบรรยายในห้องประชุมแบบมีที่รองเขียน จำนวน 120 ตัว วงเงิน 720,000.-บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
พฤศจิกายน 2, 2016

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องระบุพิกัดตำแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียม(GNSS) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รายกา […]
ตุลาคม 26, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการออกแบบกราฟิก จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ […]