สนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ป.4

งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ป.5

งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 งาน ป.6

ตุลาคม 24, 2017

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ตุลาคม 24, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
สิงหาคม 22, 2017

ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ในสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
สิงหาคม 22, 2017

ประกาศจัดจ้างซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ในสนามฟุตบอล จำนวน 1 งาน

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีควา […]