วิเคราะห์

กันยายน 28, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวิเคราะห์หาไอออนโดยอาศัยเทคนิคโครมาโตกราฟีและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท

กันยายน 21, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์หาไอออน โดยอาศัยเทคนิคโครมาโตกราฟีและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท

กันยายน 21, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดวิเคราะห์หาไอออน โดยอาศัยเทคนิคโครมาโตกราฟีและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 กย.61)

กันยายน 19, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติวัสดุสมัยใหม่ด้วยการปล่อยคลื่นเสียง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 6,000,000.- บาท

กันยายน 19, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติวัสดุสมัยใหม่ด้วยการปล่อยคลื่นเสียง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 6,000,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 กันยายน 2561)

มกราคม 5, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการออกแบบวิเคราะห์การจำลองทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 38,560,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 22, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดปฎิบัติการออกแบบวิเคราะห์การจำลองทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 38,560,600.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 22, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการออกแบบวิเคราะห์การจำลองทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 38,560,600.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 30, 2015

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
ธันวาคม 30, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]