ร่าง

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์

อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 30, 2016

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประ […]
ธันวาคม 22, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
พฤศจิกายน 29, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อดิจิทัลระบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,300,000.-บาท ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
พฤศจิกายน 25, 2016

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ชุดออกแบบสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจาร […]
ตุลาคม 10, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์เ […]
ตุลาคม 6, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ ชุดอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,420,000.-บาท

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์ […]
ตุลาคม 6, 2016

ประกาศราคากลาง จ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน ราคากลาง 1,800,000.- บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเช่ารถร […]
กันยายน 9, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ รายการ จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ รายการ จ […]
กันยายน 9, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่างวิจารณ์ครุภัณฑ์ก […]
กันยายน 8, 2016

ประกาศร่างวิจารณ์เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ

ประกาศร่างวิจารณ์เครื่องพิ […]