ร่าง

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีความประสงค์จัดจ้างเช่ารถราชการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รถตู้ 8 คัน และรถเก๋ง 2 คัน) ระยะเวลาเช่า 5 ปี วงเงินงบประมาณ 19,194,000 บาท

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจ้างเช่ารถราชการ TOR

พฤศจิกายน 22, 2017

ประกาศร่างเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเช่ารถราชการพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 10 คัน (รถตู้ 8 คัน และรถเก๋ง 2 คัน) ระยะเวลาเช่า 5 ปี วงเงินงบประมาณ 19,194,000 บาท

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีควา […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 43 สถานี จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาเ […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาทำความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยฯ 13 อาคาร จำนวน 1 งาน

ประกาศร่างวิจารณ์จ้างเหมาท […]
สิงหาคม 16, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน

ประกาศร่างวิจารณ์งานจ้างเห […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน

ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปร […]
มิถุนายน 7, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
เมษายน 10, 2017

ประกาศราคากลางสอบราคาเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
เมษายน 10, 2017

ประกาศสอบราคาเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มกราคม 17, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
มกราคม 13, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]