ราคา

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ราคากลาง 21,000,000. บาท

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ราคากลาง 21,000,000. บาท
143.3 KiB
76 Downloads
Details
กันยายน 21, 2015

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ราคากลาง 21,000,000. บาท

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมา […]
กันยายน 15, 2015

ราคากลางจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลางจ้างเหมาล้างทำความ […]
กันยายน 15, 2015

ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลางงานจ้างเหมาทำความส […]
สิงหาคม 31, 2015

ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี ราคากลาง 1,997,000.- บาท

ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะ […]
สิงหาคม 24, 2015

ประกาศราคากลางจ้างสถานประกอบการเป็นผู้ตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ราคากลาง 1,980,000.- บาท

ประกาศราคากลางจ้างสถานประก […]
สิงหาคม 24, 2015

ประกาศราคากลาง รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศราคากลาง รายการ จ้าง […]
กรกฎาคม 22, 2015

ราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 10 อาคาร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 7,353,060.- บาท

ราคากลางงานจ้างเหมาทำความส […]
มิถุนายน 26, 2015

ราคากลางงานติดตั้งประตูม้วนด้านหน้าอาคารของสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 385,200.- บาท

ราคากลางงานติดตั้งประตูม้ว […]
เมษายน 29, 2015

ราคากลางงานต่อเติมหลังคาอาคารคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,946,225.54 บาท

ราคากลางงานต่อเติมหลังคาอา […]