ราคา

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี  ราคากลาง  1,421,280.- บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี  ราคากลาง  1,421,280.- บาท
87.1 KiB
54 Downloads
Details
ธันวาคม 15, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 42 สถานี ราคากลาง 1,421,280.- บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเ […]
พฤศจิกายน 3, 2015

ราคากลางปรับปรุงถนนและลานจอดรถสถาบันวิจัยเคมี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 937,726.76 บาท

ราคากลางปรับปรุงถนนและลานจ […]
พฤศจิกายน 3, 2015

ราคากลางก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าสถานีวิทยุฯ มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 522,869.34 บาท

ราคากลางก่อสร้างหลังคาดาดฟ […]
ตุลาคม 27, 2015

ราคากลางปรับปรุงถังเก็บน้ำและระบบวาวล์ควบคุมการจ่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ราคากลาง 941,955.61 บาท

ราคากลางปรับปรุงถังเก็บน้ำ […]
ตุลาคม 26, 2015

ราคากลางงานปรับปรุงระบบบ่อบาดาล จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,032,863.99 บาท

ราคากลางงานปรับปรุงระบบบ่อ […]
ตุลาคม 22, 2015

ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม จำนวน 1 งาน ราคากลาง 965,692.15 บาท

ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศ […]
ตุลาคม 21, 2015

ราคากลางงานปรับปรุงสายไฟฟ้าระบบส่องสว่างถนนและวงจรควบคุม จำนวน 1 งาน ราคากลาง 971,184.69 บาท

ราคากลางงานปรับปรุงสายไฟฟ้ […]
ตุลาคม 7, 2015

ราคากลางจ้างสถานประกอบการเป็นผู้ตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ราคากลาง 1,980,000.- บาท

ราคากลางจ้างสถานประกอบการเ […]
ตุลาคม 1, 2015

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารัก […]
กันยายน 25, 2015

ประกาศการประมูลราคารถยนต์ราชการ ครั้งที่ 2

ประการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]