ราคา

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย 12 อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 7,791,663.- บาท

 

 

กันยายน 23, 2016

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย 12 อาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 7,791,663.- บาท

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำค […]
กันยายน 14, 2016

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จานวน 1 งาน พื้นที่ 15,471.00 ตารางเมตร ราคากลาง1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมา […]
กันยายน 9, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ จ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง รายการ  จ้า […]
กันยายน 9, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ราคากลาง 21,000,000.- บาท

ประกาศราคากลาง รายการ จ้าง […]
กันยายน 8, 2016

ประกาศราคากลางเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,800,000.-บาท

ประกาศราคากลางเครื่องพิมพ์ […]
กันยายน 1, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ จ้างเช่ารถรางบริการ จำนว 6 คัน ราคากลาง 2,160,000.- บาท

ประกาศราคากลาง รายการ จ้าง […]
สิงหาคม 24, 2016

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 43 สถานี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,988,000.- บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บ […]
สิงหาคม 18, 2016

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะ […]
เมษายน 5, 2016

ราคากลางโครงการงานถนน งานสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบเครื่องอัดลม และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 3,887,338.79 บาท

ราคากลาง โครงการงานถนน งาน […]
มีนาคม 2, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมหลังคา จำนวน ๑ งาน ราคากลาง 10,248,624.65 บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ก่อส […]