ราคา

ราคากลางจ้างสถานประกอบการเป็นผู้ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนเงิน  1,160,000.- บาท

 

 

มีนาคม 23, 2017

ราคากลางจ้างสถานประกอบการเป็นผู้ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนเงิน 1,160,000.- บาท

ราคากลางจ้างสถานประกอบการเ […]
มีนาคม 17, 2017

ราคากลาง งานจ้างผลิตแก้วน้ำใสพร้อมโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 108,750 บาท

ราคากลาง งานจ้างผลิตแก้วน้ […]
มีนาคม 15, 2017

ราคากลางระบบกล้องวงจรปิดอาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 1 ระบบ ราคากลาง 799,000 บาท

ราคากลางระบบกล้องวงจรปิดอา […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับ […]
ธันวาคม 15, 2016

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,750,000.-บาท

ประกาศสอบราคาจ้าง รายการปร […]
พฤศจิกายน 28, 2016

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตสีดำ พร้อมปักโลโก้ จำนวน 2,200 ตัว ราคากลาง 880,000.- บาท

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตเสื […]
พฤศจิกายน 8, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เก้าอี้ฟังคำบรรยายในห้องประชุมแบบมีที่รองเขียน จำนวน 120 ต่ัว วงเงิน 720,000.-บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
ตุลาคม 17, 2016

ราคากลาง งานปรับปรุงตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,303,267.82 บาท

ราคากลาง งานปรับปรุงตีเส้น […]
ตุลาคม 17, 2016

ราคากลาง ปรับปรุงถนนทางเข้าสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,993,807.47 บาท

ราคากลาง ปรับปรุงถนนทางเข้ […]
ตุลาคม 17, 2016

ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดภาชนะโรงอาหารกลาง จำนวน 1 งาน ราคากลาง 825,000.- บาท

ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำค […]