ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.  ชื่อโครงการ          ชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์        1   ชุด                        .

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                           .

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      222,000.-  บาท                                              .

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     .

– ชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์ 1 ชุด ประกอบด้วย

1. คอมพิวเตอร์     จำนวน   1  เครื่อง  เป็นเงิน   150,000      บาท

2. ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมสัญญาณภาพและเสียง จำนวน  1  ชุด   เป็นเงิน   90,000    บาท

3. ลำโพง   จำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน    2,000     บาท

4. โทรทัศน์ชนิด LCD  จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน    8,000     บาท

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     บริษัท  ดาต้าเจมส์ จำกัด                       .

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   นายยงยุทธ    ศรีแสงอ่อน           .

มกราคม 14, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์ 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 14, 2014

ราคากลางเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

ราคากลางเครื่องฉายภาพ 3 มิ […]
มกราคม 14, 2014

ราคากลางครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้

รายการประกอบการจัดซื้อครุภ […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาค […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ตุลาคม 24, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างซ่อมสถานีหม้อแปลง TR-17 (หอประชุม) จำนวน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างซ่ […]
ตุลาคม 17, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างเช่าเครื่องปรับอากาศ 72,000 BTU จำนวน 12 ตัว

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช […]
ตุลาคม 9, 2013

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานปรับปรุงหอประชุม (งานไฟฟ้า) จำนาน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปร […]
กันยายน 15, 2011

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]