ราคากลาง

ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.-บาท

ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.- บาท
113.5 KiB
95 Downloads
Details
ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.- บาท
78.3 KiB
78 Downloads
Details
ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.- บาท
80.6 KiB
77 Downloads
Details
ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.- บาท
61.8 KiB
181 Downloads
Details
ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.- บาท
53.9 KiB
76 Downloads
Details

 

กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 229,068.- บาท

ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิ […]
กุมภาพันธ์ 26, 2014

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ อุปกรณ์โสตประจำห้องบรรยายรวม จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,992,000.- บาท

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ราย […]
กุมภาพันธ์ 19, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 4 รายการ วงเงิน 238,800.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
กุมภาพันธ์ 19, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 238,800.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
กุมภาพันธ์ 19, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดขับระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 200,000.- บาท

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
กุมภาพันธ์ 18, 2014

ประกาศเปิดเผยราคากลาง การซื้อวัสดุอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง

1.      ชื่อโครงการ     วั […]
กุมภาพันธ์ 18, 2014

ประกาศพิจารณาร่าง TOR การซื้อวัสดุอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กุมภาพันธ์ 12, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,771,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
กุมภาพันธ์ 12, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบปรับอากาศอาคารวิทยบริการ ระยะที่ 2 (ชั้น 2) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
กุมภาพันธ์ 4, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ตู้เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 489,500.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]