ราคากลาง

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,371,655.- บาท

 

ราคากลาง
90.8 KiB
164 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
166.8 KiB
509 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
134.6 KiB
172 Downloads
Details
เอกสารร่างขอบเขตของงาน TOR
158.4 KiB
159 Downloads
Details
มีนาคม 17, 2014

ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,371,655.- บาท

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ จัด […]
มีนาคม 14, 2014

ราคากลาง จ้างพิมพ์ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557

ค่าจ้างพิมพ์ ข้อสอบคัดเลือ […]
มีนาคม 13, 2014

ราคากลางงานสอบราคาจ้างสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2557

ราคากลางงานสอบราคาจ้างสถาน […]
มีนาคม 11, 2014

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์สำนั […]
มีนาคม 5, 2014

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตเนคไทลายริ้ว สีฟ้า พร้อมปักโลโก้มหาวิทยาลัย จำนวน 400เส้น

ด้วยกองประชาสัมพันธ์  มีคว […]
มีนาคม 3, 2014

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ ระบบปรับอากาศ อาคารวิทยบริการ ระยะที่ 2 (ชั้น 2) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 3,000,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการติวเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าใส […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางงานจ้างผลิตงานประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง486,000.-บาท

ราคากลางงานจ้างผลิตงานประช […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2557

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2014

ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]