ระบบ

ธันวาคม 3, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท

ธันวาคม 3, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท

ธันวาคม 3, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-7 ธค.61)

กันยายน 11, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,820,000.- บาท

สิงหาคม 22, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) วงเงิน 5,840,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มกราคม 25, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 6, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดควบคุมคุณภาพเพื่องานตัดต่อภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล ความละเอียด 4K จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
พฤศจิกายน 29, 2017

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดควบคุมคุณภาพเพื่องานตัดต่อภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัลความละเอียด 4 K จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
พฤศจิกายน 29, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดควบคุมคุณภาพเพื่องานตัดต่อภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัลความละเอียด 4 K จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,500,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 พย.-4 ธค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
พฤศจิกายน 27, 2017

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบอัตโนมัติเสมือนจริง Industry 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,000,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]