ระบบเครือข่าย

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ธันวาคม 27, 2018

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
ธันวาคม 21, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
ธันวาคม 21, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกาย ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
ธันวาคม 26, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
เมษายน 12, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ วเงิน 6,000,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
มกราคม 21, 2014

ราคากลางระบบเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 21, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]