รถ

ธันวาคม 24, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 28, 2019

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) วงเงิน 6,669,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 22, 2019

ร่างประกาศเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้จำนวน 3 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 11, 2019

ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 5 คัน (รถตู้ จำนวน 3 คัน และรถเก๋ง จำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

มกราคม 10, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มีนาคม 12, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถราชการ จำนวน 10 คัน (รถตู้จำนวน 8 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโน […]
กุมภาพันธ์ 23, 2018

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมรถตัดหญ้านั่งขับ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีควา […]
กุมภาพันธ์ 15, 2018

ประกาศประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน ๑๐ คัน (รถตู้จำนวน ๘ คัน และรถเก๋งจำนวน ๒ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 9, 2018

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถราชการ จำนวน 10 คัน (รถตู้จำนวน 8 คัน และรถเก๋งจำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 8, 2018

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถราชการ จำนวน 10 คัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]