ภูมิทัศน์

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2017-08-21_sb

สิงหาคม 21, 2017

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภู […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน 5,048,948.03 บาท

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิ […]
สิงหาคม 15, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน

ประกาศร่างวิจารณ์งานปรับปร […]
กุมภาพันธ์ 1, 2017

ประกาศจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างปรับปรุงภูมิทัศน […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน ๑ งาน ราคากลางวงเงิน ๕,๑๔๕,๔๔๗.๙๖ บาท

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับ […]
ธันวาคม 30, 2016

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ และอาคารศิลปะประจำชาติ จำนวน 1 งาน

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประ […]
ตุลาคม 22, 2015

ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม จำนวน 1 งาน ราคากลาง 965,692.15 บาท

ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศ […]
ตุลาคม 22, 2015

ประกาศสอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรม จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาปรับปรุงภูมิท […]
ตุลาคม 6, 2014

ประกาศสอบราคาปรับปรุงงานปรับภูมิทัศน์ อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาปรับปรุงงานปร […]