Home » Posts tagged "พื้นฐาน"

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) วงเงิน 5,840,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุดฝึกปฎิ...
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) วงเงิน 5,840,000.- บาท วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 -20 ส.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »

ประกาศร่างวิจารณ์รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-11 มิ.ย.61)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์...
Continue reading »