พื้นฐาน

มกราคม 25, 2019

ประกาศราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารโรงปฎิบัติงานช่างพื้นฐาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 999,700.- บาท

มกราคม 25, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารโรงปฎิบัติงานช่างพื้นฐาน จำนวน 1 งาน วงเงิน 999,700.- บาท

กันยายน 11, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,820,000.- บาท

สิงหาคม 22, 2018

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) วงเงิน 5,840,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
สิงหาคม 15, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
สิงหาคม 15, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) วงเงิน 5,840,000.- บาท วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 -20 ส.ค.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 13, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 6, 2018

ประกาศราคากลางรายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 6, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-11 มิ.ย.61)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 16, 2018

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]