พลังงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาเช่า 3 ปี วงเงินงบประมาณ 15,120,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

มิถุนายน 13, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 16, 2018

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมคนขับ จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 16, 2018

ร่างประกาศเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน

ด้วย กองอาคารสถานที่ มีควา […]
พฤศจิกายน 18, 2016

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
พฤศจิกายน 18, 2016

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
กรกฎาคม 22, 2015

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงาน จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
กรกฎาคม 22, 2015

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิจัยพลังงาน จำนวน 1 งาน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มิถุนายน 22, 2015

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและแสดงผลทางด้านพลังงาน จำนวน 1 ระบบ

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
มิถุนายน 22, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและแสดงผลทางด้านพลังงาน จำนวน 1 ระบบ

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
ตุลาคม 15, 2014

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการพลังงาน จำนวน 1 งาน ราคากลาง 4,208,351.40 บาท

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปร […]