ผู้ชนะการเสนอราคา

มิถุนายน 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง รายการปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เมษายน 14, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการระบบ Electronics Fight Instruments System/Flight Management System (EFIS/FMS) จำนวน 1 ชุด

เมษายน 7, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการระบบนำร่องอากาศยาน (Navigation System) จำนวน 1 ชุด

มกราคม 24, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารคู่มือแนะแนวหลักสูตรแนะแนวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนเงิน 150,000.-บาท

มกราคม 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 งาน วงเงิน 157,397.-บาท

พฤศจิกายน 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแก้วเก็บความร้อนสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 900 ใบ เป็นเงิน 198,000.-บาท

กันยายน 11, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน

พฤศจิกายน 20, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอัฒจันทร์ ๑ (สนามกีฬากลาง) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)