ปรับปรุง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน  1  งาน

ตุลาคม 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ […]
สิงหาคม 19, 2020

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่่องยนต์ จำนวน 1 งาน

มีนาคม 10, 2020

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงพื้น LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงิน 585,000.-บาท

มีนาคม 2, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน วงเงิน 585,000.-บาท

มิถุนายน 25, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

มีนาคม 22, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ […]
กันยายน 24, 2018

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท

กันยายน 24, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,466,000.- บาท

มิถุนายน 1, 2018

ประกาศราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 1, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]