ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ของกองกลาง เป็นเงิน ๑,๔๘๓,๐๒๐.๐๐ บาท

ตุลาคม 19, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ของกองกลาง เป็นเงิน ๑,๔๘๓,๐๒๐.๐๐ บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุ […]
ตุลาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]
กันยายน 18, 2020

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานเครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง รายการปรับป […]
กันยายน 18, 2020

ประกาศประกวดราคา รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคา รายการปรั […]
กันยายน 10, 2020

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ร […]
กันยายน 2, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
สิงหาคม 19, 2020

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่่องยนต์ จำนวน 1 งาน

มิถุนายน 17, 2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

พฤษภาคม 7, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่สำหรับงานควบคุม Thailand 4.0 จำนวน 1 ชุด

เมษายน 21, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ปรับปรุงพื้นที่ LEARNING SPACE สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 งาน