ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด วงเงิน 896,000 บาท

ประกาศราคากลางมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ประกาศราคากลางมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
2013-12-04_06-1.pdf
Version: เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 A
68.5 KiB
480 Downloads
Details
เครื่องถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติ
65.7 KiB
194 Downloads
Details
ธันวาคม 18, 2013

ประกาศราคากลางมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

ประกาศราคากลางมัลติมีเดียโ […]
ธันวาคม 18, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน 20 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 18, 2013

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผ้าขนหนู)

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ […]
ธันวาคม 18, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดผลิตและจัดทำสื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 18, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]