ประกาศราคากลาง

1. ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 212 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,180.90 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
เป็นเงิน 138,180.90 บาท ราคา/หน่วย

ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือ จำนวน 212 รายการ
37.4 KiB
90 Downloads
Details
พฤษภาคม 14, 2015

ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือ จำนวน 212 รายการ

1. ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ […]
พฤษภาคม 14, 2015

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 52 รายการ

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่ […]
ธันวาคม 22, 2014

ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถจักรกลหนัก จำนวน 1 งาน

 1. โครงการ  :  เช่ารถจักร […]
กันยายน 12, 2014

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศราคากลาง รายการ ครุภ […]
สิงหาคม 14, 2014

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุอาคาร จำนวน 47 รายการ วงเงิน 600,000.00 บาท

ซื้อวัสดุอาคาร จำนวน 47 รา […]
เมษายน 4, 2014

ประกาศราคากลางชุดการปฏิบัติการสำรวจ จำนวน 1 ชุด

  ประกาศราคากลางชุดกา […]
เมษายน 2, 2014

ประกาศราคากลาง วัสดุอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

ประกาศราคากลาง วัสดุอาคารเ […]
เมษายน 1, 2014

ประกาศราคากลางชุดเครื่องวิเคราะห์ และตรวจวัดระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

  ประกาศราคากลางชุดเค […]
ธันวาคม 19, 2013

ชุดบันทึกการฝึกปฏิบัติการสอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]