ประกาศราคากลาง

ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 152,500.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 12 มกราคม 2559

ราคากลางซื้อวัสดุ
74.4 KiB
74 Downloads
Details
มกราคม 12, 2016

ราคากลางซื้อวัสดุ

ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุ จำนว […]
มกราคม 4, 2016

ประกาศราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ วัสดุคอมพิวเตอ […]
ธันวาคม 25, 2015

ราคากลาง ซื้อหนังสือ จำนวน 207 รายการ

ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ จำ […]
พฤศจิกายน 30, 2015

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศระบบน้ำยารวมศูนย์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำร […]
พฤศจิกายน 30, 2015

ฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection จำนวน 1 ระบบ

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูล S […]
พฤศจิกายน 30, 2015

จ้างวิเคราะห์และจัดทำ Link เชื่อมโยงเครือข่าย Website ของมหาวิทยาลัยฯ

1. ชื่อโครงการ จ้างวิเคราะ […]
ตุลาคม 2, 2015

ประกาศราคากลางหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์

มิถุนายน 22, 2015

ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมอุปกรณ […]
มิถุนายน 22, 2015

ราคากลางโครงการ เช่าระบบบริการ SMS Marketing

ชื่อโครงการ เช่าระบบบริการ […]
พฤษภาคม 27, 2015

ประกาศราคากลาง รายการ ปรับปรุงพื้นโดมสนามบาสเกตบอล และโดมสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 1 งาน