ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้เครื่องยนต์จ านวน ๑ งาน

ตุลาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานไร้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร […]
ตุลาคม 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ปรับปรุงศูนย์สุขภาพและความงาม จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ […]
กรกฎาคม 15, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องบริการนักศึกษา (One stop service) จำนวน 1 งาน

มิถุนายน 29, 2020

ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 76,600.- บาท ของกองกลาง

พฤษภาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการ ระบบแสดงภาพแบบ LED ภายในหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ระบบ

พฤษภาคม 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดปฏิบัติการทักษะเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด

เมษายน 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการ ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 1 ชุด

มีนาคม 31, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการผ้าม่านห้องทำงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ชุด

มีนาคม 16, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66 จำนวน 1 ชุด

มีนาคม 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 4,580,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)