ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

มีนาคม 16, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66 จำนวน 1 ชุด

มีนาคม 9, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 4,580,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

กุมภาพันธ์ 12, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตชุดกาแฟ Royal Porcelain พิมพ์โลโก้เคทอง RMUTT จำนวน 500 กล่อง วงเงิน 187,500.-บาท

มกราคม 6, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันและชุดวอร์ม (รอบมหกรรม)

ธันวาคม 27, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องผลิตภัณฑ์ เป็นเงิน 199,800.-บาท

ธันวาคม 20, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการโต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้ จำนวน 100 ตัว ของกองกลาง

ธันวาคม 18, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคลอรีนน้ำ จำนวน 3 รายการ กองพัฒนานักศึกษา

ธันวาคม 12, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดปากกาพร้อมกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 294,000.-บาท

ธันวาคม 9, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอร์ดกำมะหยี่ขอบอะลูมิเนียม และเตารีด

ธันวาคม 3, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อคอปก จำนวน 2,231 ตัว