ประกวด

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ธันวาคม 22, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
ธันวาคม 14, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดแสงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
ธันวาคม 1, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดออกแบบสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท

ตุลาคม 19, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
ตุลาคม 4, 2016

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย ๑๒ อาคาร จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ 7,791,663.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
กันยายน 16, 2016

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 21,000,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบร […]
กันยายน 7, 2016

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 3,248,945.90 บาท

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห […]
กันยายน 7, 2016

ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริการ จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเช่ารถรางบริ […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
มกราคม 28, 2015

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TO […]