ปฎิบัติการ

พฤษภาคม 8, 2019

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รายการ อาคารปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศ จำนวน 1 หลัง

พฤษภาคม 8, 2019

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ อาคารปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศ จำนวน 1 หลัง (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8-14 พ.ค.62)

มกราคม 23, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 13,000,000.- บาท

มกราคม 18, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,900,000.- บาท

ธันวาคม 14, 2018

ประกาศราคากลางรายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด

ธันวาคม 14, 2018

ประกาศร่างวิจาร์ณรายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธ.ค.61)

พฤศจิกายน 27, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
พฤศจิกายน 27, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฎิบัติการซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 16,352,900.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27-30 พ.ย.61)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
มกราคม 24, 2018

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 24, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]