ทำความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ และอาคารบัว, อาคารกองพัฒนานักศึกษา, อาคารยิมเนเซียม,โดยกีฬา, อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล, อาคารสระว่ายน้ำ, อาคารสโมสรข้าราชการ,อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ, อาคาร I Work @ RT, อาคาร CKC @ Rangsit, อาคารวิทยบริการ และโรงอาหารกลาง โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 62

สิงหาคม 23, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน วงเงิน 9,600,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
สิงหาคม 16, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กันยายน 14, 2016

ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ช้้นที่ 1-4 และอาคารปฎิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอ […]
สิงหาคม 18, 2016

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้นที่ 1-4 และอาคารปฏิบัติการพิมพ์ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 1,712,947.50 บาท

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะ […]
สิงหาคม 31, 2015

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำ […]
สิงหาคม 24, 2015

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา ( TOR) รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของ […]
พฤศจิกายน 17, 2014

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหารกลาง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน ราคากลาง 750,000 บาท

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมา […]
พฤศจิกายน 17, 2014

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหารกลาง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำควา […]
ตุลาคม 14, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดและเก็บขยะ จำนวน 7 รายการ

1.      ชื่อโครงการ : จัดซ […]
กันยายน 5, 2014

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร1,2,3,4,5 และ อาคาร6 (อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 9ชั้น)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาท […]