ตู้

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

พฤศจิกายน 21, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
พฤศจิกายน 21, 2017

ประกาศราคากลางตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,920,000.-บาท

ประกาศราคากลางตู้คอนเทนเนอ […]
กันยายน 21, 2017

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ […]
สิงหาคม 18, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
สิงหาคม 11, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
สิงหาคม 11, 2017

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,920,000.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายก […]
มิถุนายน 13, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
มิถุนายน 7, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,920,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
มิถุนายน 7, 2017

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,920,000.-บาท

ระกาศราคากลางครุภัณฑ์รายกา […]
ธันวาคม 22, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 3 ชุด วงเงิน 900,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]