ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 4 คัน จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2557
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 159,858 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 2 สิงหาคม 2559
เป็นเงิน : 159,858 บาท

 

สิงหาคม 4, 2016

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนขยะ จำนวน 4 คัน งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มิถุนายน 22, 2015

ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมอุปกรณ […]
มิถุนายน 22, 2015

ราคากลางโครงการ เช่าระบบบริการ SMS Marketing

ชื่อโครงการ เช่าระบบบริการ […]
กุมภาพันธ์ 11, 2015

โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอ […]
กุมภาพันธ์ 9, 2015

โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่ […]
ธันวาคม 22, 2014

โครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 397 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 19, 2014

โครงการ จ้างซ่อมหลังคาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ รายการม่านม้วนกันแดด จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ เช่าอุปกรณ์บันทึกภาพทางอากาศสำหรับบันทึกภาพงานพิธีการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]