ซื้อครุภัณฑ์

ธันวาคม 30, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 900,000.- บาท

2014-12-30_01JB
ธันวาคม 26, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ วงเงิน 1,754,000.- บาท

2014-12-26_01JB
ธันวาคม 25, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตร จำนวน 5 รายการ วงเงิน 298,500.- บาท

2014-12-25_05JB
ธันวาคม 25, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ วงเงิน 432,300.- บาท

2014-12-25_03JB
ธันวาคม 25, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 870,000.- บาท

2014-12-25_01JB
ธันวาคม 25, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

2014-12-25_02JB
ธันวาคม 24, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,624,000.- บาท

2014-12-24_01JB
ธันวาคม 8, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 348,900.- บาท

2014-12-08_01JB
ธันวาคม 1, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการสอนภาควิชาการศึกษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 440,000.- บาท

2014-12-01_01JB
พฤศจิกายน 20, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบเสียงส่วนกลาง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 377,100.- บาท

2014-11-18_01JB