ชุดผลิต

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด  วงเงิน 3,000,000.-บาท

มกราคม 24, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
มกราคม 17, 2017

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 3,000,000.-บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ราย […]
มกราคม 17, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,000,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]