จ้าง

ธันวาคม 12, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดปากกาพร้อมกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 294,000.-บาท

กันยายน 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด(1-31 ตุลาคม 2562) จำนวน 1 งาน

กันยายน 30, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (1-31 ตุลาคม 2562) จำนวน 1 งาน

พฤษภาคม 17, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเนคไทลายริ้วเหลืองพร้อมปักโลโก้มหาวิทยาลัย จำนวน300 เส้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า […]
เมษายน 1, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
เมษายน 1, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ตุลาคม 31, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กันยายน 27, 2018

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตงานข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวนโยบายและข่าวกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง […]
กันยายน 27, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
สิงหาคม 27, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 44 สถานี วงเงิน 2,988,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]