ครุภัณฑ์ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

มกราคม 19, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
มกราคม 13, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,761,200.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
ธันวาคม 22, 2016

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 2,761,200.-บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ราย […]
ธันวาคม 14, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดแสงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
ธันวาคม 7, 2016

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์จัดแสงในการผลิตภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
ธันวาคม 6, 2016

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการผลิตสื่อดิจิทัลระบบปฏิสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,300,000.-บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]