กล้องวงจรปิด

พฤษภาคม 17, 2019

ประกาศราคากลางซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ

เมษายน 22, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ

สิงหาคม 29, 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

2016-08-29_01JB
สิงหาคม 29, 2016

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก จำนวน 1 ชุด

2016-08-29_02JB
กุมภาพันธ์ 5, 2016

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 940,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
กุมภาพันธ์ 5, 2016

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด วงเงิน 1,040,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
มิถุนายน 4, 2015

ประกาศสอบราคารายการ ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด วงเงิน 1,040,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศสอบราคารายการ ชุดกล้ […]