เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 12, 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 7, 2021

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคารและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 24, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสื้อคอปก จำนวน ๒,๒๕๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 27, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 23, 2020

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 13, 2020

ประกาศจัดจ้างซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เคมี และสถานีหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2.2)ราคากลางงาน (2.1)รายล […]
พฤศจิกายน 6, 2020

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ในโรงอาหารกลาง จำนวน 1 งาน (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ […]
กันยายน 30, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 29, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 24, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ ผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2 […]