เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 30, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 29, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 24, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์ รายการ ผ้าม่านภายในหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๑ ชุด

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2 […]
กันยายน 23, 2020

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน ๑ หลัง

กันยายน 23, 2020

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์รายการ รายการ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ประจำห้องประชุมมังคลอุบล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศร่างเอกสารฟังคำวิจาร […]
กันยายน 18, 2020

ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับวางโครงสร้างอากาศยานเครื่องยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง รายการปรับป […]
กันยายน 10, 2020

งานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคางานทำความส […]
กันยายน 2, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดสังเคราะห์วัสดุนาโนจากแร่ไทยสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
สิงหาคม 18, 2020

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้อง English Cafe จำนวน 1 ห้อง

สิงหาคม 17, 2020

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ